Dissabte 21 abril 2018 - 22:52


Inici > Mutualistes > Informació General > Oficina virtual
Tornar  
Oficina virtual
(*) Camps obligatoris
Nom: (*)
Cognoms: (*)
Telèfon: (*)
Adreça electrònica: (*)
Número de pòlissa: (*)
Número de sinistre: (*)
Producte: (*)
Motiu de la consulta: (*)


L’enviament de dades personals, mitjançant el present formulari, suposa el seu consentiment exprés per a que les seves dades siguin tractades de forma automatitzada i incorporades al fitxer Assegurats titularitat de MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat que MÚTUA DE TERRASSA, MPS a partir de les dades facilitades li faci arribar informació comercial dels nostres productes. La informació facilitada és confidencial i no serà facilitada a terceres persones. MÚTUA DE TERRASSA, MPS com a responsable del fitxer, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en concret la LO 15/1999 i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 1720/2007. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se a info@lasseguradora.com