Dimarts 22 maig 2018 - 23:36


Tornar  
Avis legal

Tota la informació que contenen les pàgines web d'Assegurances Mútua de Terrassa és informativa i no vinculant.

La responsabilitat de la utilització de la informació de la web d'Assegurances Mútua de Terrassa correspon a l'usuari. L'Entitat reserva el dret d'actualitzar-la i eliminar-la així com també el de limitar-ne o impedir-ne l'accés.

L'Asseguradora MútuaTerrassa rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades pròpiament per l'Entitat i molt especialment els continguts dels enllaços vinculats.

La reproducció, l'ús, la distribució o comunicació que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l'autorització d'Assegurances Mútua de Terrassa són infraccions que es poden penalitzar segons la legislació vigent.

Les úniques adreces oficials per accedir a la web són:
http://www.assegurances.mutuaterrassa.com
http://www.assegurances.mutuaterrassa.cat
http://www.assegurances.mutuaterrassa.eu http://www.assegurances.mutuaterrassa.org
http://www.seguros.mutuaterrassa.es
http://www.seguros.mutuaterrassa.com
http://www.seguros.mutuaterrassa.eu
http://www.seguros.mutuaterrassa.org
http://www.lasseguradora.cat