Orientació mèdica
Dissabte 21 abril 2018 - 22:54


Inici > Mutualistes > Guia Salut > Orientació mèdica
Tornar  
Orientació mèdicaA quin especialista m'he d'adreçar?
Breu descripció de les especialitats per saber quin metge és més adient per a la seva patologia

Medicina General
Assistència extrahospitalària de primer recurs pel metge de capçalera, que estudia tota mena de trastorn que afecta l’individu.

Pediatria
Especialitat que estudia el creixement i el desenvolupament dels infants fins a l’adolescència i que s’ocupa de les seves malalties i tractaments.

Al.lergologia
Branca de la medicina que estudia les al.lèrgies, la seva etiologia, diagnòstic i tractament.

Anestesiologia
Especialitat que estudia els aspectes farmacològics, fisiològics i clínics de l’anestèsia.

Angiologia i Cirurgia Vascular
Estudia mèdica i quirúrgicament la patologia del sistema vascular arterial, venós i limfàtic.

Aparell Digestiu
Estudia els òrgans relatius a la ingestió i digestió dels aliments des de la boca a l’anus, amb totes les seves glàndules.

Cardiologia
Especialitat que estudia l’anatomia, la fisiologia i la patologia del cor.

Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
Especialitat que s’ocupa de tota mena de problemes i procediments quirúrgics,
especialment dels òrgans digestius.

Cirurgia Maxil·lofacial i Cirurgia Oral
Especialitat que tracta mèdica i quirúrgicament la cara, i especialment la boca i els maxil.lars.

Cirurgia Pediàtrica
Especialitat que tracta quirúrgicament les malalties dels infants.

Cirurgia Plàstica i Reparadora
Especialitat que té per objecte tractar quirúrgicament la reparació i reconstrucció d’alguna
part danyada de l’organisme per tal de restablir la seva funció.

Cirurgia Toràcica
Especialitat que tracta quirúrgicament les afeccions pulmonars i de les vies respiratòries.

Dermatologia
Especialitat que tracta mèdica o quirúrgicament els trastorns de la pell i annexos
(pèl, ungles i glàndules sebàcies).

Endocrinologia
Especialitat que estudia l’anatomia, la fisiologia i la patologia de les glàndules de secreció
interna, el mecanisme d’acció i els efectes de llurs hormones.

Ginecologia
Estudia l’aparell genital femení, compreses les glàndules mamàries i totes les seves anomalies.

Obstetrícia
Part de la medicina que s’ocupa de la gestació, el part i el puerperi.

Hematologia i Hemoteràpia
Estudia els elements cito-immunològics de la sang i les malalties que es manifesten per alteracions d’aquests elements, i les dels òrgans hematopoètics.

Medicina de l’Esport
Coneixements sobre les lesions internes o externes provocades per una violència exterior
a causa de la pràctica d’esport i llurs efectes a l’estructura òssia.

Medicina Interna
Comprèn l’estudi, el diagnòstic i la terapèutica de les malalties que afecten tot l’organisme, o bé de les que, radicades en un òrgan, tenen repercussions en uns altres, i de les que es manifesten per símptomes i signes que cal cercar perquè són poc aparents.

Nefrologia
Estudia l’anatomia, la fisiologia i patologia del ronyó.

Neurocirurgia
Especialitat que tracta quirúrgicament les patologies del sistema nerviós.

Neurologia
Especialitat que tracta mèdicament les patologies del sistema nerviós.

Oftalmologia
S’ocupa mèdica i quirúrgicament de l’ull i les seves patologies.

Oncologia mèdica
Especialitat que estudia mèdicament els tumors.

Oto-Rino-Laringologia
Part de la medicina que estudia l’anatomia, la fisiologia, i la patologia de l’orella, del nas, de la laringe i de la faringe, i les relacions entre elles.

Pneumologia i Aparell Respiratori
Estudia mèdicament les patologies relacionades amb els pulmons i les vies respiratòries en general.

Reumatologia
Especialitat que tracta mèdicament les malalties que tenen en comú el dolor i la impotència funcional d’alguna parcel.la de l’aparell locomotor (ossos, músculs i articulacions)

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Tracta mèdica i quirúrgicament les lesions internes o externes provocades per una violència exterior, i llurs efectes a l’estructura òssia de l’organisme.

Urologia
Especialitat de la medicina que estudia l’anatomia, la fisiologia i la patologia de l’aparell urinari, i en
l’home, l’aparell genital.

Altres serveis

Podologia o Quiropòdia
Estudia la fisiologia del peu i les seves malalties.

Radiologia
Branca de la medicina que fa servir les radiacions ionitzants, com els raigs X o radiacions emeses per elements radioactius naturals o radioisòtops, pel diagnòstic a través de les imatges de certes patologies.

Rehabilitació
Recuperació, mitjançant els procediments adequats, d’una habilitat corporal que, a causa d’una malaltia o d’un traumatisme, s’havia perdut.