Guia Serveis Salut
Dijous 22 març 2018 - 20:20


Inici > Mutualistes > Guia Salut > Guia Serveis Salut
Tornar  
Guia Serveis Salut
Telèfons i Adreces d'interès


Telèfon d'atenció al client
93 736 50 60

Orientació Mèdica 24 hores
Urgències Domiciliàries
Segona Opinió Mèdica

93 736 70 40


Informació general i Reemborsaments:

L'ASSEGURADORA MÚTUATERRASSA
Av. de Jacquard, 36 - 08222 Terrassa
Tel. 93 736 50 60
Fax 93 736 50 69
salut@lasseguradora.cat
Horari: - De dilluns a dijous de 9 a 18 hores. Divendres de 9 a 15 hores   

Oficina d'Atenció al mutualista de Salut:
ÀPTMA CENTRE CLÍNIC MÚTUATERRASSA
Pl. Doctor Robert, 5 (planta 0) - 08221 Terrassa
T. 93 736 50 50 (ext 16570) - info@lasseguradora.com
Horari: - De dilluns a dijous de 15 a 20 hores. Divendres de 8 a 14 hores   

 

Urgències Generals:
Servei General d'Urgències de l'Hospital MútuaTerrassa
Pl. Doctor Robert, 5


Urgències Domiciliàries:
93 736 70 40


Assistència en viatge:

- Des d'Espanya: 93 736 70 40
- Des de l'estranger: +34 93 736 70 40


L'assegurança de Salut li posa fàcil

1.-Servei telefònic d'Orientació mèdica 24 hores
Orientació telefònica per a qualsevol tipus de dubte relacionat amb la salut, com:
- Vacunes, mesures preventives, incompatibilitat entre medicaments, intoxicacions,
accidents domèstics, etc.
- Quines proves diagnòstiques són més convenients, en què consisteixen, etc.
- Assessorament sobre el metge o centre més adequat per resoldre el seu cas
- Necessitat d'atenció mèdica urgent. Serà orientat sobre el que ha de fer, i on ha
de dirigir-se.
Per fer ús d'aquest servei pot trucar 24 hores al dia, 365 dies a l'any, al Servei de
Consulta Mèdica Telefònica 24 hores: 93 736 70 40

2. Té una urgència?
Si vostè creu que el seu estat físic no li permet esperar, consulti l'apartat d'urgències corresponent a la seva província.

3. Vol visitar-se amb un metge?
- Consulti el quadre mèdic de Salut.
- Truqui al telèfon de la guia del facultatiu o centre seleccionat.
- No haurà de pagar cap cost addicional.

4. Li han prescrit un servei?
Si a criteri mèdic, el seu facultatiu li prescriu una determinada prova diagnòstica o
tractament:
· En cas que el servei prescrit necessiti autorització prèvia, es farà la corresponent
sol.licitud amb un mínim de 48 h d'antelació:
- Truqui'ns al telèfon d'atenció al client: 93 736 50 60
- Sempre ha de facilitar un telèfon de contacte.
- Esculli, de la nostra guia de serveis el centre més adient en funció de les seves
necessitats, i truqui per demanar dia i hora.
- Es presentarà el dia i hora assignats al centre amb la prescripció, l'autorització si
s'escau i la targeta d'assegurat de Salut.
· Si el servei prescrit no necessita autorització, escollirà el centre i concertarà cita.

A continuació detallarem la relació de serveis que necessiten autorització prèvia de
Salut. Si no es tracta d'un servei urgent, aquesta autorització s'haurà de
demanar amb un mínim de 48 hores abans de la prestació del servei:
- Hospitalitzacions mèdiques i quirúrgiques.
- Cirurgia sense ingrés.
- Tractaments: quimioteràpia, magnetoteràpia, cobaltoteràpia, radioteràpia,
litotrícia i rehabilitació.
- Mitjans complementaris de diagnòstic: TAC, holter, endoscòpies digestives,
prova d'esforç convencional, MIBI-spect, electromiografia, potencials evocats,
endoscòpia respiratòria, toracocentesi, biòpsia, estudi de la marxa.
- Proves i tractaments d'alta tecnologia: Ressonància magnètica nuclear,
doppler, angiografia, densitometria, arteriografia, laserteràpia, flebografia,
receptors hormonals, manometria, esplenoportografia, gammagrafia, amniocentesi,
fluorescengrafia, videonistagmografia, divas, enema opac, escoliograma, urodinàmia, 
histerosalpingografia.
- Tots aquells serveis que no apareguin en els reglaments de Salut.

5. L'han d'hospitalitzar?
- El facultatiu que segueixi el seu procés decidirà si necessita ingrés i serà el centre
hospitalari qui gestionarà l'hospitalització.
- Es posaran en contacte amb vostè per dir-li el dia i hora de l'ingrés.

6. Voldria una segona opinió mèdica internacional?
- Si vostè vol una segona opinió sobre les següents patologies: càncer, malaties
cardiovasculars, malaties neurològiques, neuroquirúrgiques, incloent accidents
cerebrovasculars, insuficiència renal crònica, malaltia idiopàtica de Parkinson, malaltia
d'Alzheimer o esclerosi múltiple, truqui'ns al telèfon d'atenció
al client: 93 736 50 607. Necessita Rehabilitació?

- Consulti el quadre mèdic de Salut i seleccioni el centre de rehabilitació que
millor s'adapti a les seves necessitats.
- Sol·liciti la corresponent autorització.
- Enviï o presenti la prescripció realitzada pel metge especialista, juntament amb
l'autorització i concerti dia i hora.
- Un cop tingui la pauta de rehabilitació establerta, només caldrà que porti la targeta
d'assegurat per identificar-se a cada sessió.


8. Necessita servei d'infermeria?
- Consulti el quadre mèdic i seleccioni el millor centre segons les seves necessitats.
- Presenti's el dia i hora acordat amb la targeta de Salut.


9. Ens preocupem per la seva salut
És molt important detectar de manera precoç certes malalties i factors de risc,
evitant així que aquestes apareguin.
- Per tenir dret al Reconeixement Mèdic Anual, s'ha de tenir contractada la prestació
de Medicina Preventiva.
- Només ha d'esperar que els serveis mèdics de Mútua Salut es posin en contacte
amb vostè per tal de concertar dia i hora.
- La visita es realitzarà a Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa i únicament haurà de
portar la targeta de Salut i anar en dejú.
- El Reconeixement inclou una exploració general per part del facultatiu de la Unitat
de Preventiva de Salut, i una sèrie de proves segons el seu criteri i tenint en
compte el seu perfil.
- En cas de normalitat, uns dies després, rebrà el resultat del reconeixement a casa
o bé si ho prefereix podrà recollir-lo personalment a les nostres oficines. Si el
doctor considerés oportú completar l'estudi amb algun servei addicional es posaria
en contacte directament amb vostè.


10. Ha rebut assistència mèdica d'un servei no concertat?
Si l'ha visitat un especialista, li han realitzat una prova, ha estat hospitalitzat o
intervingut fora dels serveis concertats de Salut, pot demanar el
reemborsament d'acord amb l'establert al reglament.
- Pot enviar per correu o bé portar personalment la factura a les nostres oficines.
- Quan es tracti de proves diagnòstiques també s'haurà de presentar la prescripció
mèdica corresponent.
- En un termini màxim de 15 dies hàbils després de rebre tota la documentació, ens
comprometem a efectuar la transferència amb l'import de reemborsament al
número de compte facilitat per vostè.
- Recordi que és imprescindible que la factura sigui original i hi consti el nom i
número del col.legiat, el NIF, l'especialitat mèdica i l'import desglossat.
- Disposa de tres mesos de termini per a la presentació de la factura des de la data
de la prestació del servei. No es reemborsaran els imports en visites de Medicina
General ni les sessions de Rehabilitació.


11. Està de viatge?
- Si necessita assistència a partir de 25 km del seu domicili habitual, té a la seva
disposició un servei d'assistència en viatge.
- Per fer ús d'aquest servei només ha de trucar als telèfons que figuren al revers de
la seva targeta de Salut:
Des d'Espanya: 93 736 70 40
Des de l'estranger: +34 93 736 70 40
Identifiqui's com assegurat de Salut, i faciliti el codi identificador que figura
a la targeta.