Mútua Previsora Barcelona
Dijous 22 març 2018 - 20:17


Inici > MÚTUA PREVISORA > Mútua Previsora Barcelona
Tornar  
Mútua Previsora BarcelonaAcord d'integració de Mútua Previsora Barcelona a Mútua de Terrassa MPS

 

Ens plau comunicar-li la integració de la mutualitat Mútua Previsora Barcelona MPS a prima fixa, a Mútua de Terrassa, MPS a prima fixa.

Si vostè és soci mutualista de Mútua Previsora Barcelona, l'informem que tots els drets i obligacions, i específicament els derivats del seu títol d’assegurança, seran assumits íntegrament per Mútua de Terrassa, MPS a prima fixa. Així mateix, li comuniquem que d’acord el que disposa l’article 27.3 de la Llei 10/2003 de 13 de juny, es fa constar el dret dels mutualistes de l’Entitat absorbida de resoldre els seus contractes d’assegurança. No obstant això, ens plau comunicar-li que des de MútuaTerrassa,  ja hem començat a millorar la seva oferta asseguradora, complementant-la amb noves cobertures, serveis i prestacions que estem segurs seran del seu interès.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés d’integració, preguem contacti amb nosaltres al telèfon 93 736 50 60


Consulta dels Reglaments de les seves Assegurances:

1.- Assistència en Viatge - català

2.- Asistencia en Viaje - castellano

3.- Protecció Jurídica - català

4.- Protección Jurídica - castellano

 

Mútua Previsora Barcelona manté la seva gamma de productes exclusivament per als seus mutualistes, comercialitzant els productes de l'Asseguradora MútuaTerrassa, per a la venda de noves pòlisses

Això ens permet oferir-li un ampli conjunt de solucions i cobertures asseguradores per als següents sectors i col·lectius:
• Autònoms  
• Professionals liberals  
• Treballadors per compte d'altre 
• Empreses i Col·lectius

 

Gamma de productes, per a contractar noves pòlisses:


• GAMMA DE SALUT: SALUT PLUS - SALUT OPTIM, SALUT OPCIÓ, SALUT METGES, SALUT CLÍNICA, SALUT DENTAL

PROTECCIÓ: BAIXA LABORAL, ACCIDENTS, VIDA

PLA DE PROTECCIÓ TOTAL: COMBINACIÓ D'ASSEGURANCES DE PROTECCIÓ I SALUT

• DECESSOS: 3 modalitats: QUOTA ANIVELLADA, QUOTA RENOVABLE, QUOTA ÚNICA

• ASSEGURANCES PER COL·LECTIUS: CONVENIS COL·LECTIUS, SALUT, ACCIDENTS, VIDA 

 JUBILACIÓ  

Estem especialitzats en donar cobertura a les necessitats de previsió social de cadascun d'aquest col·lectius professionals.

La nostra experiència ens permet assessorar-lo basant-nos en l'estudi de les seves circumstàncies personals i professionals, dissenyant un pla de protecció personalitzat amb les millors condicions i els màxims avantatges fiscals.